Cù Lao Chàm thuộc tỉnh nào?

Cù Lao Chàm thuộc tỉnh nào?