036 447 6789

039 242 6789

091 688 2306

Email: khatran2000@gmail.com

search search

09/05/2017

Vận chuyển: Do Hội An không có ga tàu – bến xe nên mọi việc di chuyển bằng tàu hỏa – xe đò đều fải tập trung ở Đà Nẵng. Và chạy thêm khoảng 30km từ Đà Nẵng để đến Hội An. Nếu đủ...