súng thần công bắn

Súng thần công bắn ra lửa tại Kỳ đài Huế