đại nội huế có bao nhiêu cửa

Bạn có biết Đại Nội Huế có bao nhiêu cửa không?