kỳ đài huế

Huế lung linh trong đêm thắp sáng Kỳ đài và bắn súng thần công