hội quán hội an

Hội quán Triều Châu, một trong những hội quán Hội An nổi tiếng nhất