nhà cổ tấn ký

Chén Khổng Tử nhà cổ Tấn Ký là báu vật quý hiếm