viện bảo tàng hội an

Viện bảo tàng Hội An là nơi lưu giữ hàng trăm cổ vật lịch sử giá trị